^ nahoru

Starší přípravka - hodnocení podzim 2013

Především musíme pochválit kluky za přístup, který se odrážel v tréninkové účasti. To je jediná cesta jak se zlepšovat. Nedílnou součástí, bez které se neobejdeme, je podpora rodičů. U naprosté většiny je to na podtrženou výbornou.

Z hlediska výkonnosti je vidět, že všichni chlapci rostou. Je samozřejmé, že někdo více, někdo méně. Ale to je přirozené. Je nutné vytrvat i když se nedaří. To samozřejmě platí i s podporou od rodičů. Ještě jednou chceme na vás apelovat, bez vašeho pozitivního přístupu, který předvádíte se neobejdeme.

Z hlediska výsledků turnajů, i když se na výsledky v této kategorii nemá hrát, jsme spokojeni. A co je hrát a nehrát na výsledky? Hrát na výsledek, dle našeho názoru, je snaha za každou cenu zvítězit. Na druhou stranu je nutné hrát tak, aby kluci viděli, že poctivá práce přináší ovoce.

Jako velice pozitivní vidíme, že v řadách starší přípravky pravidelně trénuje přes dvacet kluků. Z toho pramení i náš zájem, o co největší jejich herní zapojení v zápasech - turnajích. Díky vedení SKP Slovan máme přislíbenu podporu, kterou chceme realizovat již od halových turnajů.

trenéři