Členské příspěvky

Členský příspěvek je finanční poplatek povinně hrazený pololetně členy SKP Slovan. Členský příspěvek slouží jako jeden ze zdrojů vytváření finančního příjmu fotbalového oddílu.

Úhradu členských příspěvků preferujeme bankovním převodem. Platební údaje k provedení úhrady členských příspěvků najdou všichni členové  po přihlášení v členské sekci.  


TERMÍNY SPLATNOSTI ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ pro sezonu 2023/2024

I. pololetí "podzimní sezona"  - 31. října 2023  

II. pololetí "jarní sezona "        - 31. března 2024


PLATBY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ:

  1. BEZHOTOVOSTNĚ – PLATBA GENEROVÁNA V ČLENSKÉ SEKCI SKP Slovan
    Platby, prosím, provádějte ve prospěch účtu 100054524/0300, variabilní symbol platby Vám systém automaticky vygeneruje, stejně tak si můžete stáhnout podklad, či potvrzení k platbě v PDF souboru. Jméno hráče můžete pro další kontrolu uvést do zprávy pro příjemce. Takovéto potvrzení můžete např. uplatnit jako podklad pro příspěvek u Vaší zdravotní pojišťovny.
  2. V odůvodněných případech lze platbu provést HOTOVĚ
    Platbu členských příspěvků v hotovosti provedete dle dohody s trenérem.

Členský příspěvek pro sezonu 2023/2024 výkonným výborem SKP Slovan stanoven takto:

Hlavní  kategorie

muži, ženy, dorost, žáci, přípravky1 500 Kč

Ostatní kategorie

školička

 850  Kč

Ostatní kategorie

managment klubu, trenéři, členové realizačních teamů

100 Kč

Výjimky:

Klubový příspěvek může být v odůvodněných případech prominut. Prominutí musí schválit výkonný výbor SKP Slovan.